HISTORIE DOMU

Objekt byl postaven v letech 1910 – 1912 textilní firmou Mautnerovy textilní závody Náchod původně jako sirotčinec a dětská opatrovna pro zaměstnance firmy. Přízemní místnosti sloužily jako jídelna, později jako noclehárna a společenské místnosti. V roce 1921 byly v domě také tři byty, kde bydleli dva dílenští podmistři a úředník této firmy. V roce 1941 byla upravena fasáda objektu. Po roce 1945 a znárodnění firmy přešlo vlastnické právo na Východočeské bavlnářské závody a po roce 1949 na n.p. Tepna Náchod. Byla zde umístěna školka a jesle. V 60. a 70. letech zde bylo provozováno kino, čítárna a kulečníkový sál, také zde provozoval činnost zájmový kroužek fotoamatérů. Mimo jiné zde byla i ordinace praktického lékaře.

V letech 1970 – 1973 proběhla zásadnější přestavba 3. NP, kde byl vybudován nový vikýř v celé délce budovy a byly zde umístěny nové kanceláře. V 70. a 80. letech působily v objektu různé organizace tehdejšího režimu: dům politické výchovy, okresní odborová rada, okresní výbor socialistického svazu mládeže, atd. Po likvidaci těchto organizací v průběhu roku 1990 se objekt stal sídlem Okresní správy sociálního zabezpečení, která zde působila až do svého přestěhování v roce 2005. Od té doby byla budova prázdná a chátrala. Současný vlastník zakoupil budovu v roce 2016 a zahájil podstatnou rekonstrukci objektu na ubytovací jednotky.

Rekonstruovaný bytový dům, byty k pronájmu / Borská 619, Náchod Rekonstruovaný bytový dům, byty k pronájmu / Borská 619, Náchod


JEDNOTKY 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

V prvním nadzemním podlaží je situováno 6 ubytovacích jednotek.

JEDNOTKY 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

V druhém nadzemním podlaží je situováno 8 ubytovacích jednotek.

JEDNOTKY 3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Ve třetím nadzemním podlaží je nyní připravováno 6 nových ubyt. jednotek.

KONTAKTUJTE NÁS

DŮM NAJDETE